دکتر مزاج
دکترمزاج کامل‌ترین مرجع تخصصی طب سنتی
دنبال چه هستید؟
ردیف سؤالات سنجش مزاج اصلاً صدق نمی‌کند در حد تعادل کاملاً صدق می‌کند
1 پوست بدنم گرم است و احساس گرمی بدن دارم.
2 از هوای خنک و فصل زمستان لذت می برم.
3 رنگ موهایم سیاه و تیره رنگ است.
4 شانه های عریض و قفسه سینه فراخ و پهن دارم.
5 کارها را با سرعت و شتاب انجام می دهم.
6 سریع حرف می زنم و آدم پرحرفی هستم.
7 زود عصبانی می شوم.
8 فردی جسور و شجاع هستم.
9 پوست بدنم سرد است و احساس سردی بدن دارم.
10 از هوای گرم و فصل تابستان لذت می برم.
11 رنگ موهایم سفید یا بور، است.
12 شانه های کم عرض و قفسه سینه کوچک دارم.
13 کارها را به آرامی وبدون شتاب انجام می دهم.
14 آرام و کند حرف می زنم و آدم کم حرفی هستم.
15 دیرعصبانی می شوم.
16 فردی محتاط و ترسو هستم.
17 پوست بدنم نرم است.
18 از هوای خشک و بدون رطوبت لذت می برم.
19 فردی چاق هستم.
20 موهایم نرم و لخت دارم.
21 پر خواب هستم.
22 کم حافظه هستم و مطالب را فراموش می کنم.
23 اگرعصبانی شوم، زود آرام می شوم.
24 انعطاف پذیر بوده ، سخت گیر نیستم.
25 پوست بدنم خشک است.
26 از هوای دارای رطوبت لذت می برم.
27 فردی لاغر هستم.
28 موهایم خشک بوده و لخت نیست.
29 کم خواب هستم.
30 حافظه خوبی دارم و مطالب را زود به یاد می آورم.
31 اگرعصبانی شوم، دیر آرام می شوم.
32 انعطاف پذیر نبوده ، سخت گیرهستم.