دکتر مزاج
دکترمزاج کامل‌ترین مرجع تخصصی طب سنتی
دنبال چه هستید؟

تست مزاج شناسی آنلاین

آزمون مزاج شناسی دکتر مزاج دقیقترین تست مزاج شناسی در کشور می باشد.

در پایان آزمون، شما نتیجه آزمون خود را به صورت متنی و نموداری مشاهده خواهید کرد.

ردیف سؤالات سنجش مزاج اصلاً صدق نمی‌کند در حد تعادل کاملاً صدق می‌کند
1 پوست بدنم گرم است و احساس گرمی بدن دارم. خیر متعادل بله
2 از هوای خنک و فصل زمستان لذت می برم. خیر متعادل بله
3 رنگ موهایم سیاه و تیره رنگ است. خیر متعادل بله
4 شانه های عریض و قفسه سینه فراخ و پهن دارم. خیر متعادل بله
5 کارها را با سرعت و شتاب انجام می دهم. خیر متعادل بله
6 سریع حرف می زنم و آدم پرحرفی هستم. خیر متعادل بله
7 زود عصبانی می شوم. خیر متعادل بله
8 فردی جسور و شجاع هستم. خیر متعادل بله
9 پوست بدنم سرد است و احساس سردی بدن دارم. خیر متعادل بله
10 از هوای گرم و فصل تابستان لذت می برم. خیر متعادل بله
11 رنگ موهایم سفید یا بور، است. خیر متعادل بله
12 شانه های کم عرض و قفسه سینه کوچک دارم. خیر متعادل بله
13 کارها را به آرامی وبدون شتاب انجام می دهم. خیر متعادل بله
14 آرام و کند حرف می زنم و آدم کم حرفی هستم. خیر متعادل بله
15 دیرعصبانی می شوم. خیر متعادل بله
16 فردی محتاط و ترسو هستم. خیر متعادل بله
17 پوست بدنم نرم است. خیر متعادل بله
18 از هوای خشک و بدون رطوبت لذت می برم. خیر متعادل بله
19 فردی چاق هستم. خیر متعادل بله
20 موهایم نرم و لخت دارم. خیر متعادل بله
21 پر خواب هستم. خیر متعادل بله
22 کم حافظه هستم و مطالب را فراموش می کنم. خیر متعادل بله
23 اگرعصبانی شوم، زود آرام می شوم. خیر متعادل بله
24 انعطاف پذیر بوده ، سخت گیر نیستم. خیر متعادل بله
25 پوست بدنم خشک است. خیر متعادل بله
26 از هوای دارای رطوبت لذت می برم. خیر متعادل بله
27 فردی لاغر هستم. خیر متعادل بله
28 موهایم خشک بوده و لخت نیست. خیر متعادل بله
29 کم خواب هستم. خیر متعادل بله
30 حافظه خوبی دارم و مطالب را زود به یاد می آورم. خیر متعادل بله
31 اگرعصبانی شوم، دیر آرام می شوم. خیر متعادل بله
32 انعطاف پذیر نبوده ، سخت گیرهستم. خیر متعادل بله
شماره موبایل خود را وارد کنید: