دکتر مزاج
دکترمزاج کامل‌ترین مرجع تخصصی طب سنتی
دنبال چه هستید؟
انواع اخلاط و مزاج ها

مزاج چیست؟

مزاج شناسی یعنی اخلاط را شناختن. بدن آدم از آب ، آتش ، هوا و خاک تشکیل شده است که باید متعادل باشند و اگر از تعادل خارج شوند انسان بیمار می شود.

مزاج برآیند اثر ۴ خلط صفرا ، سودا ، بلغم و دم است که موجب شکل گیری بدن می شود و رفتار خاصی را هم پدید می آورد و شناخت آن را مزاج شناسی گویند.

خلط چیست؟

وقتی که صفرای بدن زیاد شد فرد با زبانش نیش می زند . و وقتی که سردی در بدن انسان زیاد شد بی تفاوت می شود و از سردی، ترس بوجود می آید. داروهای شیمیایی داروهای شیمیایی چون بر اساس مزاج تجویز نمی شوند لذا استفاده از آنها موجب عوارضی می شود، و اگر داروی گیاهی هم بر اساس مزاج تجویز نشود عوارض داروهای شیمیایی را خواهد داشت؛

مثل آب که ساده ترین داروهاست و اگر بدون رعایت مزاج تجویز کنیم می تواند برای بعضی افراد ضرر داشته باشد. پس نمی توانیم به همه بگوییم روزی ۶ لیوان یا ۸ لیوان آب بخورید و برعکس به همه بگوییم آب نخورید. این عسلی که قرآن گفته «شفاء للناس» اگر به همه بدهیم عارضه دارد، حتی خواب هم ممکن است عوارض جانبی داشته باشد؛

میزان خواب ۶ تا ۸ ساعت است و همین خوابی که انرژی میدهد اگر انسان نخوابد امکان دارد از شدت بی خوابی سکته بکند و اگر بیشتر باشد از شدت پرخوابی سکته می کند. چون خواب، سرد است و بدن را سرد می کند، خون در حرکت نیست و بلغم افزایش پیدا می کند و انسداد پدید می آورد.

زناشویی

یک زن و مرد سرد یک زندگی کاملا آرام و سرد دارند و از هم دیگر اطاعت می کنند. اگر زن و مرد، صفراوی باشند وقتی که به اوج گرمی می رسند عصبانی شده و قهر می کنند اما نمی توانند آن را مدت زیادی تحمل کنند چون صفرا مدت کوتاهی بالا می رود و فورا فروکش می کند و وقتی فروکش کرد به ضد صفرا یعنی بلغم تبدیل می شود.

در بلغم، انسان نیاز به گرمی دارد، کسی که سردی اش بیشتر باشد زودتر آشتی می کند، و آنکه سردی اش کمتر و گرمی اش بیشتر باشد مقداری ناز می کند. عاشقان تاریخ مثل خسرو و شیرین، لیلی و مجنون اینها همه دموی بودند هر چه شدت دم بیشتر باشد رفتار عاشقانه بیشتر و حركات جسورانه و خلاف عرف بیشتر است و هر چه سردتر باشد قانون گرایی بیشتر است و فرد، منظم تر می شود و هر قدر گرم تر باشد بی نظم تر می شود.

عرف شکنی و بی قانونی مخصوص دموی هاست و قانون گرایی مختص سردی هاست.

اگر بخواهیم یک زندگی خوب داشته باشیم باید گرمی مرد از گرمی زن بیشتر باشد و اگر گرمی زن بیشتر باشد زن حاکم می شود. مزاج شناسی و سردی و گرمی در بچه ها هم آنهایی که گرم هستند رئیس بازی و مدیر می شوند.

اگر ترکیب خانواده یا جامعه، ترکیب گرم باشد با همدیگر گرم برخورد می کنند؛ اگر برای یکی از آنها حادثه ای پیش آمد سریع عکس العمل نشان میدهند و اگر ترکیب، ترکیب سرد باشد نسبت به همدیگر بی تفاوت می شوند.

اگر برای یکی از آنها حادثه ای پیش آید عکس العملی نشان نمی دهند و کسی که در این حادثه جلو می آید معلوم است که گرم مزاج است اگر به او نگاه کنی یک آدم گلگون، لب درشت، سینه سپر، موهای پف کرده، شانه درشت است.