دکتر مزاج
دکترمزاج کامل‌ترین مرجع تخصصی طب سنتی
دنبال چه هستید؟

مشاوره اختصاصی دکتر مزاج

* پس از ارسال فرم مشاوره و اطمینان از ثبت آن ، منتظر تماس مشاورین دکتر مزاج باشید.

اطلاعات اولیه

لطفاً تمامی موارد زیر را با دقت کامل کنید.


لطفاً به سؤالات زیر با دقت پاسخ دهید:

در مواردی که به گزینه ی دیگری نیاز است، گزینه ای که به شما نزدیک تر است را انتخاب کنید.


لطفا به سوالات زیر از ۱ تا ۱۰ نمره بدهید .

( ۱ کمترین میزان و ۱۰ بیشترین میزان)


مزاج شناسی آنلاین

پیج اینستاگرام دکتر مزاج