دکتر مزاج
دکترمزاج کامل‌ترین مرجع تخصصی طب سنتی
دنبال چه هستید؟
کبد چرب در طب سنتی

علت و درمان کبد چرب و سرطان کبد (سیروز کبدی) در طب سنتی

کبد در قسمت راست بدن قرار دارد و مخزن روح نباتی است که روح نباتی از این مخزن به سراسر بدن توزیع می شود. و محل تولید خون پاک، صاف و رقیق به سراسر بدن است. هر اتفاقی که در کبد بیفتد در سراسر بدن منعکس می شود و کبد چرب عامل اصلی بسیاری از بیماری‌ها است که در شرح این موضوع در طب سنتی را در این متن خواهید خواند.

کبد مخزن ۴ قوه

در طب سنتی این عضو از بدن دارای ۴ قوه جاذبه، دافعه، ماسکه و هاضمه می باشد. هر کدام از این ۴ قوه آسیب ببیند سبب پیدایش یک دسته از بیماری ها می شود.

جاذبه: جاذبه در طب سنتی یعنی این که عضو غذا را از داخل معده به درون خود بکشد و بمکد. طبیعتا اگر این قوه ضعیف باشد غذا به داخل این عضو نمی آید و یا غذا به صورت ناقص به درون آن وارد می شود. و برعکس اگر قوت جاذبه بیش از حد معمول باشد غذای هضم نشده و کال را وارد کبد می کند و معده دچار اسهال شدید می گردد.

ماسکه: ماسکه در طب سنتی یعنی این که باید این عضو بتواند غذای وارد شده در خود را نگاه دارد. و این کار را صفرا انجام میدهد و نقش صفرا در اندام اصلی مانند کش بر دور کیسه است که کیسه را جمع می کند و مانع ریختن محتویات آن به بیرون از آن می گردد.

لذا از نظر طب سنتی صفرا نقشش در کبد این است که هرگاه کشکاب معده در آن به پخت کافی رسید آن را رها کند و در غیر این صورت آن را رها نخواهد کرد.

هاضمه: هاضمه در طب سنتی یعنی این که این عضو باید غذای درون خود را هضم کند لذا اگر قوت هاضمه ضعیف باشد نمی تواند خون صالح و پاک تولید کند.

دافعه: دافعه در طب سنتی یعنی این که کبد بتواند خون تولیدشده را به سراسر بدن منتشر کند. چون اگر نتواند آن را دفع کند، در خود نگاه می دارد و سبب بروز انسداد مجاری کبدی می گردد.
غالبا ماده انسدادی از جنس صفرای سوخته است که عامل سیروز کبدی و سرطان کبد می گردد. که بیمار اعتراف به سوختن می کند ولی دست و پایش سرد و خنک می باشد.

اما این عضو در هنگام لمس گرم و داغ است. چون عامل انسداد صفرا است داغ شده است و می سوزد و چون اجازه انتشار صفرا به سراسر تن را نمی دهد، سایر اعضای بدن سرد می باشد.

محتویات کبد به دو بخش ستبر و رقیق تقسیم می شود. خون یک بار دیگر در جگر تصفیه و فشرده می شود. بخش غلیظش می ماند و بخش رقیق آن به سمت گُرده و کلیه می رود و از طریق کلیه و مثانه خارج می شود.

مشاوره رایگان و پاکسازی کبد چرب با طب سنتی

علت و درمان بیماری کبد سرد و بلغمی در طب سنتی

علائم این بیماری از نظر طب سنتی این است که بیمار رنگش پریده است، چشمانش ضعیف شده است، موهایش نازک است و اشتهایش زیاد می باشد ولی تمایل به نوشیدن آب در او کم می باشد.
یعنی این که کبد سرد شده است و در نتیجه خلط سرد و بلغمی تولید کرده است لذا باید کبد را گرم کرد که خلط گرم تولید نماید.

درمان در طب سنتی:

۱. رعایت اصول اصلی غذاخوردن مانند: خوب جویدن غذا و رعایت عوامل مؤثر در ترشح بزاق و…
۲. خوراک گرمیها به صورت ناشتا مانند: عسل، شیره ارده و…
۳. پرهیز از سردیها به ویژه در هنگام شب

کبد چرب در طب سنتی
تشریح کبد چرب در طب سنتی

تشریح پیدایش کبد چرب در طب سنتی

از نظر طب سنتی کبد همانند ظرفی است که جداره آن مثل کندوی زنبور است که سه بند دارد. جداره کبد حجرہ‌حجره در سه ردیف مثل سه بند انگشت سوراخ دارد که تنگ و گشاد میشود. اخلاط و غذا بعد از پخت کامل در معده، به واسطه عروق ریز ماساریقا تحت فشار وارد کبد می شود، این فشار با گرمای مکش کبد و دهش معده صورت می پذیرد.

در طب سنتی کبد ظرف گرم است و ساختمان آن باید گرم باشد که هضم چهارم در کبد اتفاق بیفتد. اگر گرم نباشد پخت غذا کامل نخواهد شد. اگر حرارت این ظرف به اندازه باشد، پخت ماده ای که از معده منتقل شده است، به صورت طبیعی انجام می گیرد.

اما اگر حرارت زیاد باشد ته دیگ می گیرد و غذا را می سوزاند و خلط سوداوی پدید می آورد. در طب سنتی خلط سودا خشک است و اگر خون این گونه در سراسر بدن پخش شد موجب خشکی پوست، کم خوابی، بی حوصلگی و… می شود.

علم طب سنتی میگوید کبدی که حرارتش زیاد شده باشد، گرم است. صاحب این کبد همیشه می گوید جگرم آتش گرفته است. همیشه هوس خنکی ها و سردی های شدید دارد. اگر به کمک طب سنتی این کبد را بخواهیم تعدیل کنیم باید سردی بدهیم ولی خنکی زیاد ندهیم یعنی یخ ندهیم. رطوبت بدهیم ولی ترجیحا رطوبت گرم باشد.

اگر در کبد پخت کامل انجام شود خون کامل به سراسر بدن می رود اگر پخت آن قدر زیاد باشد که بسوزد، خون سودا وارد بدن می شود. اگر ناقص پخته شود خون بلغمی وارد بدن می شود.

پس میزان حرارت ساختمان و ظرف کبد و خلطی که درونش هست، در چگونگی ایجاد خلط نقش دارد. کبد همسایه معده است و این دو ظرف در کنار هم هستند.

از نظر طب سنتی آب سرد عامل اصلی کبد چرب

در علم طب سنتی ظرف کبد از ۴ خلط دم، صفرا، سودا و بلغم تشکیل شده است. صفرا چون سبک است بالانشین است و هم چنین صفرا عامل گذرخون به مویرگهای اندام انتهایی بدن است.

پس اولین عملکرد صفرا گرم نگاه داشتن جداره کبد است.

به استناد طب سنتی برای رفع تشنگی باید آب گرم بخورید نه آب یخ. چون آب یخ تشنگی می آورد و جاذب گرمی است لذا باعث می شود که صفرای معلق در سراسر بدن جذب شود، ولی آب گرم تشنگی را از بین می برد. آب گرم باعث کاهش خشکی است لذا هر نوشیدنی گرمی می تواند رافع تشنگی باشد.

آب یخ بیشتر در معده انباشته میشود و چون همسایه کبد است، صفرای معلق در کبد را فراخوان می کند و در جداره کبد می بندد و به مرور کبد چرب می شود. معمولا در مدت ۱۰ تا ۱۵ سال، کبدچرب گرید ۳ میشود.

مثال: وقتی هوا سرد است و شیشه های ماشین بسته است هوای سرد بیرون از ماشین گرمای درون ماشین را به سوی خود فراخوان می کند و در جداره شیشه، گرما می بندد. لذا وقتی ما با خوردن آب سرد معده را سرد می کنیم چون معده در مجاورت کبد قرار دارد همین اتفاق در جداره کبد می افتد.

چون جداره کبد پر از رسوب سودای ناشی از صفرای سوخته شده است، اجازه نمی دهد که حرارت کبد به ظرف معده برسد، پس هضم ناقص در معده اتفاق می افتد لذا معده و متعاقبا کبد، غذای ناپخته وخلط ناقص و کثیف تولید می کند. در نتیجه صورت و زیر چشم تیره می شود.

نباید یک ظرف گرم و دیگری سرد باشد یعنی رطوبتش از دیگری بیشتر باشد. وقتی آب یخ می خوریم، این آب یخ که در ظرف کبد می رود موجب می شود صفرای معلق در کبد به سطح کبد فراخوان شود. سردی جاذب گرمی است، این گرمی معلق به جداره کبد فراخوان می شود.

در اینجا چون معده را سرد کردید، صفرای معلق فراخوان شده به جداره کبد، مشرف به معده است و به این جداره رسوب کرده است. پس هر چقدر آب یخ بخورید بیشتر تشنه‌تان می شود. چون صفرای بیشتری فراخوان می‌شود و کبد را داغ تر می‌کند. ولی اگر چایی یا آب گرم بخورید تشنگیتان برطرف می شود چون رطوبتش باعث میشود که صفرای جدیدی فراخوان نشود.

به مرور اگر صفرای فراخوان شده به جداره کبد که مشرف به معده است، یک بند را پر کند، کبد چرب گرید ۱ می شود و اگر بند دوم پر شود، گرید ۲ میشود و اگر بند سوم را هم پر کند گرید۳ میشود. شما اگر بخواهید این اتفاق نیفتد از آب سردخوردن به ویژه از آب یخ خوردن پرهیز کنید.

در فصل گرما در جنوب، خرما میخورند تا دمای بیرون بدن با درون بدن متعادل شود. این کبد چرب غیر الکلی، ناشی از نقص تغذیه است که در میان ایرانیها زیاد است، چون ایرانی ها آب یخ خور هستند.

در چین، تمام خیابان ها آب جوش دارد و آب یخ نیست. در هند گرم، آب یخ نیست و آب معمولی می خورند. این کبد چرب در ایران که این قدر رایج است در هیچ کجای دنیا نیست. در ایران حدود ۵ تا ۷ میلیون مبتلا به کبد چرب هستند. لذا این کبد چرب به ناراحتی های گوارشی منجر می شود.

در تمام سونوگرافی های کبد چرب، قسمت چرب كبد، آن قسمتی است که نزدیک معده است. یک مقدار که کبد چرب بیشتر می شود در آنزیم آن هم نشان میدهد.

مثال روش پیدایش کبد چرب در طب سنتی، مثال بستنی سازی های قدیم است: بستنی ساز یک سطلی داشت که در آن شیر و شکر میریخت و دور ظرف یک لایه یخ بود، وقتی ظرف را می چرخاند، اول بخش سبک، لطیف و گرم شیر، جذب دیواره ظرف میشد.

در کبد هم وقتی آب سرد خوردی، بخش لطيف موجود در کبد که صفرای کبد هست جذب جداره کبد می شود و بعد که چرخشش بیشتر می شد، آب شیر رسوب می کرد و بستنی میشد. لذا ابتدا بستنی در جداره ظرف، زرد رنگ بود و بعد سفید رنگ میشد.

پس آب خنک بنوش ولی آب یخ ننوش. چون معده گرمای نسبی آب خنک را متعادل می کند.

علاوه بر خوردن آب یخ، غذاهای فوق العاده سرد، خوردن بستنی و خوردن غذاهای تند و تیز همراه با نوشابه و یخ هم این بلا را بر سر کبد می آورد. و سرمنشأ دسته بزرگی از بیماری های کبدی می شود.

از نظر طب سنتی پرخوری و بدخوری عامل کبد چرب

متاسفانه آمار کبد چرب بالا آمده است. کبد چرب از بدخوری است. به کمک نوشابه و یخ گوشت گاو را با فلفل می خورد و با سرعت بیشتری این لایه چربی به جداره کبد فراخوان میشود. غیر از آب یخ، بدخوری یا ناجویده خوری هم موجب چرب شدن کبد می شود.

چون خلط غلیظ به سراسر بدن می رود لذا عروق ریز درگیر می شود و اول هاله‌ای تیره در دور چشم ایجاد می شود و بعد در جاهایی که اندام های بی تحرک و کم تحرک هستند، اختلال ایجاد می کند. لذا ممکن است بدن مورمور و گزگز کند و سست و کرخت شود که به خاطر کبد چرب است.

مشاوره طب سنتی رایگان

کبد چرب الکلی

یک نوع کبد چرب دیگر به خاطر خوردن الکل (مشروب) یا خوردن گرمی‌های خیلی زیاد مثل زنجبیل، فلفل و یا معجون های خیلی گرم ایجاد میشود ولی علت اصلی آن الكل است.

الكل صفراساز است و به خاطر شدت گرمی، کبد را می سوزاند. الکل زیادی هم، می تواند عروق را بسوزاند. الكل به خاطر ایجاد گرمی زیاد در مغز، انسان را از خود بی خود و مست می کند. این صفرای سوخته دیر درمان تر از صفرای رسوب کرده است. این سوختگی می تواند در عروق هم پدید بیاید.

عروقی که چشم را تزریق می کنند، ریزترین عروق هستند و ممکن است موجب کوری شود. ساختمان چشم سالم است ولی چون خون رسانی خوب نیست میتواند موجب کوری شود. باید سوداء را از قسمت سر و چشم خارج کرد.

در کشورهایی که با الكل خودشان را گرم می کنند، مشروبات الکلی، صفرای زیاد تولید می کند. در کشورهایی که تندی زیاد مصرف می کنند مثل هندی ها هم می تواند این بیماری اتفاق بیفتد.

با تکرار غذای گرم و خشک هم ممکن است کبد الکلی پدید بیاید به خصوص در جوامع گرم و خشک مثل ایران و هند.
در قم و تهران و… هوا خشک است و نمی توان گرمی از طریق ادویه زیاد را تحمل کرد. چون کبد می سوزد و این سوزش ناشی از سوختن صفرا، باعث ایجاد لایه چربی بر جداره کبد می شود. صفرای سوخته و خشک شده در جداره کبد رسوب می کند.

کبد چرب الکلی در جوامع تندی خور زیاد و الكل خور ایجاد میشود. بعضی مشروبات الكلش بالا است مانند ویسکی که اروپایی ها بیشتر می خورند. یک دسته دیگر از مشروبات الکلی است که روس ها می خورند مانند وتکا که شکمشان بزرگ می شود و کبد را سرد می کند.

آمریکایی ها و اروپایی ها به خاطر این شدت گرمی، عصبی هستند و کبدشان می سوزد و یک رسوب خشک که از ماده گرم پدید آمده و ماندگاری آن بیشتر است بر روی جداره کبد ایجاد می شود لذا طول درمانش نسبت به کبد چرب غذایی خیلی بیشتر است. چون بر جداره کبد یک لایه ضخیم ایجاد می کند که حالت مشمایی دارد.

در کبد چرب الکلی ( ناشی از صفرای سوخته) هم درمان همان درمان کبد چرب غذایی ناشی از سودای سوخته است ولی میزان گرمی سرکنگبین و نفوذش باید بیشتر باشد. که سرکنگبین عنصلی است.

عنصل یک پیازی است که از شدت گرما اگر با دست پوست بکنی، خود پوست دست کنده میشود. این پیاز را داخل سرکنگبین می پزند که این گرمی باعث پاک کردن سوداهای عمیق می گردد. این پیاز در ارتفاعات شهر کرد و کوههای بختیاری زیاد است. پیاز نرگس هم می تواند نقش پیاز عنصل را ایفاء کند.

کبد چرب چه می کند؟

چون صفرای محلول در درون کبد، بایستی غذا را بپزد، اما چون مقدار صفرا کم شده است، پخت کامل اتفاق نمی افتد لذا همیشه خون ناپخته سرد به سراسر بدن می رود. چون گرما نیست لذا خون ناپخته رسوب می کند.

اولین جایی که رسوب می کند در عروق ریز کنار چشم است که سیاه می شود. و به همین ترتیب رسوبات ریزی در جاهای کم تحرک ایجاد می شود. و این استمرار نارسایی صفراء موجب سردی تمام و خلط سرد به تمام بدن به جای خلط لطیف پخش می شود و به تدریج عمر انسان کاهش پیدا می کند.

که منجر به بسیاری از مشکلات دیگر مثل: دیابت، کاهش بینایی، کاهش شنوایی، کاهش توانایی مغزی و… می گردد. این خلط سرد که به مغز می رسد، روان را سرد می کند و افسردگی ایجاد می کند. اگر سودای خشک ایجاد کند سبب منفی بافی می شود. حتی از رفتارهای مثبت دیگران، تعبیر منفی می کند.

تفسیرهای سودایی ناشی از خلط سودا در تن و روان است. پس اگر کبد را پاک کنیم دسته بزرگی از بیماری ها را پاک کرده ایم. مردمی که زشت فکر می کنند، زشت هستند. همین سودایی که قیافه را زشت کرده است فکر را هم زشت کرده است. هوای مطبوع، خلط لطیف و بعد خون لطیف ایجاد می کند و اندیشه مغز مثبت می شود.

درمان کبد چرب (ناشی از سودای سوخته) در طب سنتی

برای کبد چرب چی بخوریم؟

سرکنگبین

گاهی در کبد، صفراء انباشته می شود چون کبد در معرض سرمای شدید یا استرس قرار گرفته است لذا مجاری صفراوی مسدود می شود و کم کم جداره کبد تنگ می شود و همین صفراء مانع گذر صفرای لطیف، به سراسر اندام ها می شود. این آدم دارای چهره ای بی رمق و مرده است ولی می گوید: جگرم دارد می سوزد.

همین صفرایی که پیش قراول خون است، مانع گذر صفرا به اندام انتهایی شده است. این بیماری را بی علاج میدانند ولی علاجش با سرکنگبین مداوم است. در اینجا مقدار سرکنگبین را کم می کنیم ولی تعددش را زیاد می کنیم.

اگر انسداد کبدی به سبب رسوب سودا اتفاق افتاده باشد، باید شکننده و زداینده سودا بدهید. یعنی ماده که نضج بدهد، حل کند و دفع کند.

از آنجایی که در طب سنتی تجویز سرکه، آبغوره، آبلیمو، آب زرشک و به تنهایی، کبد را سرد می کند و مغز را هم سرد می کند و سبب ضعف اعصاب می گردد پس ترکیب سرکه، عسل و عرق نعنا میدهیم تا به مرور این لایه را نازک، حل و سپس دفع کند.

برای کبد سرد و بلغمی سرکنگبین گرم بدهید و برای درمان کبد گرم در طب سنتی سرکنگبین سرد بدهید. سرکنگبین را به تناسب مزاج بدهید. اگر سردی ایجاد کرد، سرکه را کم کنید و یک دوم واحد بدهید.

طرز تهیه سرکنگبین

به سین

در طب سنتی این داروی به سین که برای دیابت می دهیم (به سین یعنی به پخته شده در داخل سرکه) مثل سیب زمینی که در آب می پزید، سپس بِه را له می کنید و یک سسی درست می کنید و به تناسب نیاز صبح و شب مصرف می کنید. برای مجموعه سوداها مثل سودای رسوب کرده در کبد مفید است (از جمله سیروس کبدی).

حجامت کبد درمان تکمیلی کبد چرب و سیروز کبدی

اگر بخواهم درمان تکمیلی بدهم، حجامت موضعی کبد میدهم نه در روزهای ابتدائی درمان. چون صفرا می شکند. بلکه ابتدا صفرا را لطیف می کنیم بعدا حجامت می کنیم.

وقتی جداره پر از صفرا شد، همین صفرا که باید عامل گذرخون باشد مسیر عبور خون را می بندد. پس باید صفرای لطیف تولید کنیم که این صفرای لطیف باید با زدایش گر سودا باشد، که آن سرکه است.

سرکه مسیر را سرد می کند لذا به کبد نمی رسد و اگر برسد کبد را سرد می کند و این سردی موجب می شود که صفرائی که در آنجا بلور شده، بلورش سخت تر شود و آن را نمی شکند. پس ما سردی شکننده + گرمی نفوذکننده می خواهیم.

گرمی نفوذ کننده را از عسل و سردی شکننده را از سرکه می گیریم لذا با ترکیب آن دو، ضرر هر دو گرفته میشود و سرکنگبین یک داروی بسیار خوبی می شود.

به خاطر همین است که رازی رساله سرکنگبیات و ۳۰۰ نوع سرکنگبین می نویسد. چون رازی درمانگر است و تعداد بیمارانش بالا است. دانشمندانی که تعداد بیمارانشان بیشتر بوده است، درمان های بهتری هم داشتند ولی دانشمندانی که فقط طبیب دربار بوده اند فقط با عده ای خاص پرخور سر و کار داشتند.

رازی آن قدر پیش رفت که به طب فقراء و درمان فوری نیاز پیدا کرد. لذا یک کتاب عمومی به اسم «من لایحضره الفقیه» نوشته است.

تکرار سرکنگبین معده را سرد می کند ولی اگر سودا خیلی زیاد باشد و بی اشتهایی وجود داشته باشد، خوب است. رطوبت، گرمی و قبض میدهد لذا قبضش باعث می‌شود که دارو سر جایی که لازم است، برود.

برخی از حکماء نظرشان این است که نفوذ بِه بالاتر است لذا برای کبد چرب و سير کبدی از بِه استفاده می کنیم که توان نفوذش بالا است.

آرتیشو (کنگر فرنگی)

صفراساز طبیعی لطیف، آرتیشو (کنگر فرنگی) است، به همین دلیل برای سرطان ها و دیابت خوب است. دیابت چون بیشتر بلور سودای ناشی از بلغم است، درمانش صفراسازهای لطیف است. آرتیشو از این جهت مفید ترین است. گیاهان تند و تیز و معطر صحرایی که معمولا خوراک حیوانات باهوش هستند، برای انسان مفیدتر هستند.

تشریح کبد چرب ناشی از صفرای سوخته در طب سنتی

راه تشخیص دادن گرمای جگر، لمس جگر است. بعضی ها می گویند جگرم دارد آتش می گیرد و وقتی دست روی پهلویش می گذارد می بیند که داغ است ولی جاهای دیگر بدنش این چنین نیست. این را به مرور و آرام با خنک کننده های آرام مثل: انار و زرشک و… باید از گرمی زیاد خارج و به گرمی معتدل رساند.

گاهی اوقات به خاطر جوش زیاد صورت، شخص را به سردی زیاد مثل: کاسنی، شاهتره و سرکه دعوت می کنند و شخص آسیب می بیند. تعبیر من برای این روش این است که مثل این که پشه‌ها را روی صورت با پتک بخواهی بکشی. پشه کشته می شود ولی به صورت هم آسیب می رساند. یا این که مزاج جگر به صورت مصنوعی گرم شده است.

مشروبات الکلی بیش از حد گرم هستند و کسی که بخورد، جگرش می سوزد. اگر یک دفعه زیاد بخورد و یک دفعه نخورد این اتفاق می افتد. اخیرا مشروب خورهای خارجی فهمیده اند که باید نهایتا یک یا ۵ سی سی ولی مداوم و هر روز بخورند.

غذاهای گرم و خشک مداوم می تواند همین عارضه و ضرر را داشته باشد. خوردن مداوم فلفل این کار را می کند. فلفل خورهای مداوم صورتشان تیره است چون خون صفراوی زیاد که تبدیل به سودا می شود تولید می کند و آن قدر می تواند سودا تولید کند که مویرگ های قرمز و ریز را بسوزاند و کوری بدهد. کبد داغ تا این حد قوت و قدرت ضرررسانی دارد.

غذایی که زمان نمی خواهد و با سرعت وارد کبد می شود، عسل آب است. هر غذایی را که بخواهیم با سرعت عمل کند، روی بال عسل سوار می کنیم. برای سودازدایی هم سرکه تجویز می کنیم، سرکه را روی بال عسل سوار می کنیم که سرکنگبین می شود.

درمان کبد چرب (ناشی از صفرای سوخته) در طب سنتی

برای درمان کبد چرب ناشی از صفرای سوخته علاوه بر رعایت موارد درمانی در کبد چرب ناشی از سودای سوخته، برای این که به گرمای بیشتری برای نفوذ به صفرای رسوب کرده نیاز است باید سرکنگبین عنصلی را به داروها بیفزاییم.

سرکنگبین عُنصُلی

برای درمان این نوع کبد چرب که صفراء سوخته است و در کل جداره کبد رسوب ایجاد شده است ( نه فقط همسایه معده) باید سرکنگبین عنصلی بدهیم. سرکنگبینی که در آن پیاز عنصل باشد لذا گرمایش خیلی زیاد است. این را می توانید از داروسازهای حرفه ای تهیه کنید. سبزی کاسنی و خرفه و…

سبزی کاسنی و خرفه

برای درمان بیماریهای ناشی از کبد چرب بسیار نافع است. اسفرزه و خاکشیر با آب گرم برای کبد چرب مفید است.

مصرف گس مزه ها

مصرف گس مزه ها مانند: توت فرنگی و شیره آن روزی یک قاشق غذاخوری تا یک قاشق مرباخوری، شربت زرشک و… داروهای بسیار مفید برای درمان کبد چرب هستند.

مرباهای مفید برای درمان کبد چرب

مربای آلو، آلوچه، قیسی، شاه توت، توت فرنگی برای کبد مفید می باشند.

شربت‌های مفید برای کبد چرب

شربت لیمو عسل، سرکه شیره، گل انگبین (گلاب، شکر، عرق بیدمشک)، زرشک و…

سرطان و سیروز کبدی از نظر طب سنتی

هم خانواده کبد چرب، سیروز کبدی است. همین طور جداره کبد پر از سودا و یا صفرای سوخته می شود و ظرف کبد کوچک می شود.
از نظر طب سنتی کبد چون آشپزخانه بدن است و باید اخلاط را تولید کند و به سراسر بدن بدهد لذا نقصش موجب نقص تولیدخون می شود و توان بدن کاهش پیدا می کند و موجب کم شدن عمر می شود.

خلط سرد و خشک، کم خوابی و بدخوابی میدهد و کم خوابیدن باعث کم شدن گرمای بدن می شود و هضم خوب صورت نمی گیرد و خلط بد تولید میشود. کسانی که مثل نگهبانان و کشیک ها، بد می خوابند در آنها چربی کبد ایجاد می شود. خواب موجب افزایش کیفیت هضم می شود و شب موجب آرامش است.

گاهی بدن سرد است ولی می گوید جگرم آتش گرفته است و فقط محدوده کبد گرم است. خودش هم از سردی میلرزد. عرقش سرد است ولی بیماری اش داغی است. پزشکانی که این بحث را نمی دانند، نمی فهمند. علتش این است که غلظت بلغم مخلوط شده با صفرا، اجازه گذر صفرا به سراسر تن را نمی دهد.

صفرای لطیف کارش گذر خون به اندام های انتهایی بود الان بلغم این اجازه را نمی دهد لذا یکجا انباشته‌اش می کند و می سوزد. از آنجایی که از صفرا بی بهره شده است، سردی، عرق و لرزش دارد. حالا همان جا که انباشته شده است، دچار تورم می شود و این انسداد باعث امتلاء عضوی می شود.

این امتلاء گاهی موجب آماس خشک می شود و سرآغاز تبلور صفراوی می گردد. سرطانی که در کبد می‌شود طب جدید و طب سنتی برای آن درمانی ندارد.

درمان سیروز کبدی همان درمان کبد چرب است و در طب سنتی همین سرکنگبین معمولی و بِه سین را تجویز می کنیم.

نسبت وجود سرکه به خون، باید یک درصد باشد. مثلا ۵۰ سی سی سرکه را باید در ۲۴ ساعت تقسیم کنیم و در ۹ وعده و هر وعده ۵ سی سی بدهیم که به صورت شربت می شود یک لیوان سرکنگبین هر ۲ ساعت یک بار.

این چرخش خون در بدن باعث می شود که سرکه به سرعت در کبد بچرخد و چربی رسوب کرده در کبد را ذوب کند و تومور سرطانی را لاغر کند. تومورهای به وجود آمده سرطانی را با این روش درمان می کنند. در روش های غربی سرکه را به موضع میمالند که خیلی سخت تر جواب میدهد.

موردی داشتم که تومور سرطانی کبدی داشت. این دارو را دادم تا ۴۰ روز خوب شد با این که نوبت جراحی داشت. هر ۲ ساعت به او یک استکان سرکنگبین داده بودم.