برای اطلاع از وضعیت سفارش، شماره فاکتور خود را در کادر زیر تایپ کنید
و سپس دکمه مشاهده وضعیت سفارش را بزنید.

درصورتی که شماره فاکتور خود را ندارید << تاریخ ثبت سفارش>> و << نام و نام خانوادگی خریدار>> را به شماره ۰۹۳۶۳۱۱۶۹۹۰ پیامک نمایید.