2020-03-01

  دیابت و انواع آن در طب سنتی

  انواع دیابت دیابت نوع ۱ دیابت در بچه های سردمزاج و دارای صفرای کم هم بروز می کند. اینها بچه…
  2020-03-01

  دیابت ، علت و درمان در طب سنتی

  دیابت یک بیماری فراگیر است که جمعیت زیادی از جهان و جامعه ایران درگیر آن هستند. تعریف دیابت از دیدگاه…
  2020-03-01

  ام اس (MS) در طب سنتی

  عواقب بیماری ام اس بیماری ام اس (Multiple sclerosis) یک بیماری ناتوان‌کننده است که مغز و نخاع را تحت تاثیر…

  تازه ترین مقالات

  مزاج شناسی

  مزاج چیست؟

  منظور از مزاج شناسی شناختن طبع و عناصر تشکیل دهنده بدن انسان است که با توجه به ویژگی های ظاهری و رفتاری و جسمی قابل تشخیص است.

  منظور از مزاج شناسی شناختن طبع و عناصر تشکیل دهنده بدن انسان است که با توجه به ویژگی های ظاهری و رفتاری و جسمی قابل تشخیص است. منظور از مزاج شناسی شناختن طبع و عناصر تشکیل دهنده بدن انسان است که با توجه به ویژگی های ظاهری و رفتاری و جسمی قابل تشخیص است.

  منظور از مزاج شناسی شناختن طبع و عناصر تشکیل دهنده بدن انسان است که با توجه به ویژگی های ظاهری و رفتاری و جسمی قابل تشخیص است.

  گیاهان دارویی